SHOT---_S001_S001_T143.MOV.00_00_05_16.S

FAQ

Frequently asked questions

Hồ sơ và thủ tục

Bước 1: Chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp


Có tất cả 05 loại hình doanh nghiệp khác nhau nên khi dự định thành lập công ty, các cá nhân, tổ chức trước tiên cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

 1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH)
 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên (TNHH)
 3. Công ty Cổ phần (CP)
 4. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
 5. Công ty Hợp danh
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp


Sau khi lựa chọn được loại hình doanh nghiệp để thành lập, cần xác định các yếu tố sau để đăng ký thành lập, bao gồm:

 1. Tên công ty
 2. Người đại diện theo pháp luật
 3. Nơi đặt trụ sở chính
 4. Vốn điều lệ
 5. Ngành nghề kinh doanh.
Tiếp đó chuẩn bị hồ sơ sau:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của các thành viên, cổ đông sáng lập;
 • Dự thảo Điều lệ công ty phù hợp với loại hình dự định thành lập.
Hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.
Bước 3: Khắc con dấu công ty


Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, tiến hành khắc dấu công ty tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khắc dấu.
Bước 4: Công bố mẫu dấu


Để con dấu có hiệu lực và được sử dụng hợp pháp, sau khi khắc con dấu công ty thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp


Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.